×
INTEGRITETSPOLICY

Din integritet är viktig för oss. Denna sekretesspolicy förklarar de personuppgifter Naisten Pukutehdas Oy behandlar, hur Naisten Pukutehdas Oy behandlar dem och för vilka ändamål.

Personuppgiftslagstiftning (10 och 24 §) både EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR , EU 2016/679) adekvat register och definition av personuppgiftsskydd. Nya dataskyddsmetoder och användarvillkor trädde i kraft 25.5.2018. Med att använda våra tjänster den dagen eller efter att du accepterar praxis nedan. 

Registrator

Naisten Pukutehdas Oy. Ly 0149240-6
Tarmontie 9
15860 Hollola
0400-352936

Registernamn

Lojala kundregister

Syftet med registret

Register används för att upprätthålla kundservice och utveckling endast digitalt i företagets egna NP Housukauppa-butiker och www.housukauppa.fi-tjänsten.

Personuppgifter hanteras endast medgivande och förpliktande enligt lag för bättre kundservice, innehav och utveckling, analys och statistik. Kunduppgifter som ingår i registret kan endast användas för registrarens egna produkter och tjänster utveckling och marknadsföring.

Kunden har rätt att förbjuda användning av personuppgifter för marknadsföring genom att informera Naisten Pukutehdas Oy per telefon till kundtjänst telefonnummer 03-523411 eller per brev till adress: Naisten Pukutehdas Oy, 15860 Hollola, eller via e-post till adressen: info@npco.fi, eller genom att anteckna märke på Housukauppa.fi kundsida som förbjuder marknadsföring eller vid besök i företagets egna butiker.

Grunden för att föra registret

Personuppgifter hanteras med digital kommunikation enligt dataskyddslagen 25 §, personuppgiftslag och lag som ges av offentliga åtgärder och genom godkännande av registrerade eller på uppdrag av kommissionen eller baserat på kundförhållandet. 

Personuppgifter behandlar följande kategorier:

- Köparens namn
- Kontaktinformation (t.ex. adress, mobilnummer, e-post)
- Loggningsinformation och interaktioner
- Cookiedata
- Medlemsinformation (t.ex. byx-ID)
- Köphistorik

Regelbundna informationskällor

Personuppgifter samlas in baserat på digital dataskyddslagstiftning (25§) endast från incorporated sig själv.

Offentliggörande av information

Registerinsamlare lämnar inte över uppgifterna för annat bruk.

På grund av den tekniska implementeringen av databehandling kan en del av informationen placeras utanför leverantörens server eller anläggningar där information hanteras med hjälp av teknisk åtkomst. Personuppgifter överförs inte utanför EU eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet om det inte är nödvändigt för tjänstens tekniska implementering.

Kund har rätt att överlämna sin egen byxprofil (Byx-ID) till den namngivna personen. Registrator begär alltid separat tillstånd från kunden att lämna över informationen och kunden kan återkalla tillståndet och användningen av informationen.  

Skydd av register 

Information samlas in till databasen som är skyddad med brandvägg, lösenord och andra tekniska medel. Databaser och dessa säkerhetskopior finns på låsta och säkrade platser och åtkomst till uppgifterna ges endast för i förväg namngivna personer. Varje säljare har en egen personlig åtkomstkod och lösenord till systemet.

Granskningsrätt

Alla registrerade personer har tillräcklig rätt enligt personuppgiftslagen 26§ att veta vilka uppgifter som har lagrats i personregistret från dem. Begäran om besiktning ska skickas per brev och undertecknas till adressen:

Naisten Pukutehdas Oy
VD Risto Rosendahl
Tarmontie 9
15860 Hollola

Begäran om besiktning kan även framställas personligen på ovan nämnda adress.

Användarvillkor för webbplatsen och cookies

Vi ber dig vänligen att läsa dessa användarvillkor innan du använder webbplatsen. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du samtidigt användarvillkoren.

Vi drar nytta av cookies (användarens dator som sparar textfiler) i servicesessionshantering och kundspårning. Cookies används för att samla in information från webbplatsens sätt att använda, som de flesta populära sidorna och möjliga felsituationer. Informationen samlas in anonymt och cookies samlar inte in data som skulle kunna identifiera användningen.

Vi drar nytta av dataanalysen i följande tjänster: Google Analytics. Med hjälp av insamlad data utvecklar vi vår webbplats ytterligare.

I den mån du inte vill att Google Analytics sparar din data kan du kontrollera följande verktyg för att undvika det: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

För att du vill förhindra användningen av cookies kan du ändra inställningarna i din webbläsare. Observera att förhindrande av användning av cookies dock kan påverka webbplatsens funktionalitet. Genom att använda denna webbplats ger du ditt tillstånd till databehandling på det sätt som nämnts ovan.

Vi använder cookies för att förbättra webbplatsens användarupplevelse.
Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användarvillkoren. Mer information
OK